CÔNG TY TNHH TM THANH TUNG
Hệ thống phân phối gạch ốp lát cao cấp
1. Thanh Tung Thường Tín
2. Thanh Tung Quốc Oai
3. Thanh Tung Hà Nam
4. CNC Thường Tín
5. Thanh Tung Nam Định
6. Tây Sơn Nam Định
7. Hải Anh Hà Nam
8. Hải Anh Ninh Bình